O nama

Rotvajler
Klub
Srbije

Planovi i ciljevi  za koje se zalažemo…


Rotvajler Klub Srbije (RKS) osnovan je 4.2.2018. godine na inicijativu sedmorice odgajivača rotvajlera u ideji da se u Srbiji ode korak dalje od proste reprodukcije u odgoju rotvajlera, kao i da se odgajivačima rotvajlera, koji žele da to ostvare, omoguće uslovi kako bi mogli da provere i dokažu kvalitet svojih pasa u okviru našeg kluba.

Naša vizija je da podstaknemo i podržimo takve odgajivače i vlasnike rotvajlera, te da im pružimo svu potrebnu pomoć u ostvarivanju tog cilja. Da bismo ostvarili ovu viziju, mi ćemo konstantno unapređivati i promovisati norme odgoja u ideji da se postepeno približimo normama odgoja matičnog kluba (ADRK). Takođe ćemo organizovati seminare i kurseve, tako što ćemo usmeravati naše aktivnosti ka saradnji sa drugim klubovima u regionu i svetu, a posebno sa Nemačkim Rotvajler Klubom – ADRK.

Upravni odbor RKS-a


Rottweiler Club of Serbia (RKS) was established on February 4th, 2018 at the initiative of seven Rottweiler breeders. We established the club with the idea to go one step beyond mere reproduction in Rottweiler breeding in Serbia, as well as to provide conditions for the Rottweiler breeders who want to achieve this, so that they could validate and prove the quality of their dogs within our club.

Our vision is to encourage and support such Rottweiler breeders and owners, as well as to provide them with all the necessary help in achieving that goal. In order to make this vision a reality, we will consistently improve and promote breeding norms with the idea to gradually get closer to the breeding norms of the German Rottweiler Club (ADRK), and we will organize seminars and courses by directing our activities towards cooperation with other clubs in the area and world, especially with the ADRK.

RKS Board