Evidencije RKS

Rotvajler
Klub
Srbije

Evidencije i druga RKS dokumenta…

RKS ZTP        Šampioni      Lista parenja

RKS ZTP


Termin i definicija: RKS ZTP
RKS (Rotvajler Klub Srbije)
ZTP (Zuchttauglichkeitsprufung – Test pogodnosti za uzgoj)
Svrha RKS ZTP-a je provera uzgojnih vrednosti psa.
RKS ZTP je dobrovoljan.
Preporuka RKS je da se u uzgoju koriste jedinke koje imaju položen RKS ZTP.
Svi psi koji polože RKS ZTP a ispunjavaju uslove da uđu u Uzgojnu knjigu RKS-a biće evidentirani i javno objavljeni na stranicama zvaničnog sajta Rotvajkler Kluba Srbije.

Više o RKS ZTP-u i uslovima za ulazak u Uzgojnu knjigu RKS  >>>

Šampioni


Evidencija šampiona je namenjena u svrhu promocije pasa u vlasništvu nekog od članova RKS-a koji ispunjavaju uslove da uđu u Uzgojnu knjigu RKS-a, a ujedno su postali internacionalni ili zreli šampioni neke od zemalja članica FCI.

 

Lista Parenja


Evidencija parenja (lista parenja) je namenjena u svrhu promocije legala pasa priplodnjaka u vlasništvu nekog od članova RKS-a
koji ispunjavaju uslove da uđu u Uzgojnu knjigu RKS-a.