Rotvajler Klub Srbije-RKS

Rotvajler
Klub
Srbije

Dobrodošli na stranice RKS-a.

RKS UZGOJNA KNJIGA
Evidencija svih pasa koji ispunjavaju uslove za ulazak u RKS Uzgojnu Knjigu

Rotvajler Klub Srbije (RKS) – Test pogodnosti za uzgoj (ZTP)
Rottweiler Club of Serbia (RKS) – Breeding Suitability Test (BST)
Pas na videu / The dog in the video: ERON TEREZSKY DVUR
Vlasnik / Owner: Vukelić Aleksandar, Flash Rouse kennel

30.04.2023. II. RKS KS – Izveštaj

Mesto održavanja: Senta

Sudija: Bruno Morstabilini (IT)

22.03.2023. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Bečej
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Aleksandar Gagić (RKS)

15.10.2022. KUP SENTE 2022

Mesto održavanja: Senta
Sudija: Aleksandar Vukelić (RKS)

8.06.2022. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Obrenovac
Sudije: Srđan Knežević (RKS) & Aleksandar Gagić (RKS)

23.03.2022. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Obzir
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Aleksandar Vukelić (RKS)

27.10.2021. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Obzir
Sudije: Aleksandar Gagić (RKS) & Aleksandar Vukelić (RKS)

29.06.2021. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Obzir
Sudije: Srđan Knežević (RKS) & Aleksandar Vukelić (RKS)

25.04.2021. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Senta
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Aleksandar Gagić (RKS)

22.11.2020. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Kikinda
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Aleksandar Gagić (RKS)


Odluke UO RKS sa 15. sednice UO održane 15.9.2020. u Futogu.

– Jesenji ZTP se planira održati dana 22.11.2020. u Senti
Prijave i sve informacije u vezi ZTP-a možete dobiti na tel: 064.1567778

– Izmenjen je Pravilnik o RKS Uzgojnom Pregledu (RKS ZTP) na taj način da se u odeljku VII. Polaganje RKS ZTP-a, treći deo u napomeni u stavu 2. umesto ‚‚na treću komandu‚‚ treba da stoji ‚‚na četvrtu komandu‚‚
To znači da će u buduće vodiči pasa, prilikom polaganja ZTP-a, imati pravo na 4 (četri) umesto dosadašnje 3 (tri) komande PUSTI u fazi odbrane i napada.

– Doneta je odluka u vezi angažovanja sudija RKS na teritoriji Srbije, koja glasi:
Sudije RKS koji su na listi sudija za ZTP mogu da sude na ZTP-u na teritoriji Srbije samo u organizaciji RKS.


DNK Profiliranje

Vruća tema – DNK profiliranje pasa – ko, šta, kako, zašto?
Edukativni tekst u vezi DNA profiliranja kod pasa


2.10.2020. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Kikinda
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Aleksandar Gagić (RKS)


13.09.2020. RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Žabalj
Sudije: Aleksandar Gagić (RKS) i Aleksandar Vukelić (RKS)


17.05.2020. Prolećni RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja: Vašarište, Senta
Sudije: Tibor Gere (RKS) i Aleksandar Gagić (RKS)


9.11.2019. Jesenji RKS ZTP – Izveštaj

Mesto održavanja ZTP-a: Senta
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Srđan Knežević (RKS)


5.04.2019 Prolećni RKS ZTP – Izveštaj

 

Mesto održavanja ZTP-a: Futog
Sudija: Edgar Hellmann (ADRK)


20-21.04.2019  3. EuroBanat Cup


REZULTATI – RESULTS

Mesto održavanja: Hotel Ečka, Ečka
Sudije 20.04.2019: Teodora Pejović (SRB), Metodija Zafirovski (NMK)
Sudije 21.04.2019: Nataša Lukančić (SLO), Maria Dubovenko (UKR), Igor Dubovenko (UKR)


6-7.04.2019  I. Klupsko Prvenstvo RKS (RKS KS)


REZULTATI – RESULTS

Mesto održavanja: Hotel 1000 Ruža, Beograd
Sudije: Tibor Gere (RKS) & Edgar Hellmann (ADRK)

14.04.2018 Prolećni RKS ZTP

IZVEŠTAJ


Mesto održavanja ZTP-a: Kaštel EČKA, Ečka
Sudija: Dirk Vandecasteele (BEL)

Istorijat Rotvajlera


Rotvajler pripada najstarijim rasama pasa. Njegovo poreklo proteže se do vremena Rimljana. U to doba držan je kao pas čuvar i kao terač stoke. Psi su prešli Alpe čuvajući ljude i terajući stoku. U regionu grada Rottweil (Rotvajl), ovi psi su došli u kontakt sa domaćim, lokalnim psima. Došlo je do mešanja pasa. Osnovni zadatak rotvajlera bio je da tera i čuva velika stada krava, kao i odbrana svojih gospodara i njihovog vlasništva. Po starom nemačkom gradu Rotvajlu ovaj pas dobio je ime – Rotvajlerski mesarski pas. Mesari su gajili ove pse samo na osnovu uspeha pri upotrebi. Tako je nastao preteča psa čuvara i psa za teranje stoke koji je upotrebljavan i kao pas za vuču. Kada su početkom 20. veka traženi psi za policijsku službu, isprobani su i rotvajleri. Veoma brzo se pokazalo da je pas prikladan za policijsku službu. Zvanično je 1910. godine priznat kao policijski pas.

Više o ovim i drugim informacijama potražite  >>>

FCI Standard 


Standard određene rase predstavlja opis idealno građenog psa. Svaki standard piše i određuje matična zemlja za određenu rasu, i samo je ona ovlašćena za izmene i dopune tih standarda. Da bi rasa postala zvanično priznata od strane FCI mora proteći najmanje 10 godina od uslovnog priznavanja te rase. Način priznavanja i sticanja statusa uslovno ili zvanično priznate rase propisani su pravilnicima FCI.

Pošto je naša zemlja članica Međunarodne kinološke federacije (FCI) na RKS sajtu će biti prikazan standard prema FCI (standard koji je usvojila komisija za standarde Međunarodne kinološke federacije).

 

Više o FCI standardu potražite  >>>

Članstvo


Redovni članovi RKS-a: Na osnovu Pravilnika o članstvu u RKS (član 7) status redovnog člana RKS stiče punoletno lice, državljanin Srbije, koje je aktivan, registrovan odgajivač rotvajlera u FCI (FCI) i izlagač rotvajlera. Ukoliko je odgajivačnica registrovana na dva ili više lica, samo jedan od vlasnika može da postane redovan član RKS, ostali mogu biti članovi simpatizeri.

Simpatizeri RKS-a: Na osnovu Pravilnika o članstvu u RKS (član 8) članovi simpatizeri su ljubitelji rotvajlera, koji ne ispunjavaju uslov da postanu redovni članovi RKS.

Počasni članovi RKS-a: Na osnovu Pravilnika o članstvu u RKS (član 9) počasni članovi su oni koji su odlukom Skupštine proglašeni za počasne članove, zbog izuzetnih zasluga u razvoju rotvajlera ili u radu RKS. Počasni član RKS je oslobođen obaveze plaćanja prema RKS. Počasnim članom ne može postati lice koje je disciplinski kažnjavano od strane RKS ili Kinološkog saveza Srbije.

Više o članstvu potražite  >>>

Novosti